حاج آقا به اين بنده خدا هم جايزه بده!!!

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر تصريح كرد: امسال براي نخستين بار رئيس‌جمهوري در جمع اهالي مطبوعات‌ حضور يافت و اين امر هم بيانگر اين بود كه شخص رئيس‌جمهور براي ارباب رسانه‌ها و اهل قلم اعتبار قائل است اما حضور رئيس‌جمهور در جمع اهالي مطبوعات‌ يك حواشي را به همراه داشت و اين حواشي متن را تحت تأثير قرار داد، بدين گونه كه اهداف جشنواره را در مراسم اختتاميه تا حدودي مخدوش كرد.
سليمي‌نمين افزود: تشريفات رياست جمهوري مانع ادامه اهداي جوايز نفرات دوم از سوي صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شد‌. بدين ترتيب كه يكي از عناصر تشريفات وارد سن شده و به طور نامناسبي جلوي ادامه جلسه را آن هم به اين علت كه وزير ارشاد بايد به مراسم استقبال از رئيس‌جمهور برود، گرفت. اين كار با رويه آقاي احمدي‌نژاد سازگاري ندارد.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر‌ افزود: اين كار ‌يعني مخدوش كردن اهداف جشنواره؛ چرا كه براي منتخبان حائز اهميت است كه روي سن بروند و جوايز خود را بالاي سن دريافت كنند‌، اين روز براي روزنامه‌نگاران به ويژه روزنامه‌نگاران جوان روز تاريخي و به ياد ماندني در كار حرفه‌ايشان است كه جوايز خود را از عناصر پيشكسوت روزنامه‌نگاري و يا يك مسئول سياسي برجسته دريافت كنند، اينكه اعلام كنند بقيه بيايند و بعد جوايز خود را دريافت كنند، برخورد نامناسبي است.
وي اضافه كرد: خيلي از افرادي كه بايد در اين مراسم مورد تجليل قرار مي‌گرفتند، مورد تجليل قرار نگرفتند، بنابراين در هدف اول كار مخدوش شد.
سليمي‌نمين در ادامه گفت: در هدف دوم به دليل اينكه كارها به سرعت از طرف تشريفات پيش برود، جلوي اعلام ‌اينكه چه رشته‌هايي نفرات اول و دوم نداشته است، گرفته شد و اصلاً اعلام رشته‌ها صورت نگرفت و رتبه‌هاي سوم هم اصلاً جوايز را دريافت نكردند. فكر مي‌كنم اين حضور رئيس‌جمهور كه قرار بود منجر به تقويت جشنواره مطبوعات شود با نوع برخورد تشريفات رياست جمهوري كاملاً نتيجه معكوس داد.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر‌ اضافه كرد: از مسايل ديگر كه چندان خوشايند نبود، نوع برخورد با تيم هنرمندان اجراي موسيقي است كه به دليل كمبود وقت، با آن‌ها برخورد مناسبي نشد.
سليمي‌نمين افزود: رئيس‌جمهور در يك اقدام ابتكاري از برخي مطبوعات به عنوان مطبوعات منتقد دولت تجليل كرد‌ اما نوع گزينش‌ها ‌براي اهل رسانه روشن نبود و‌ مقداري ابهام داشت به عنوان مثال نخستين گزينش از سوي ياران رسانه‌اي رئيس‌جمهور به عنوان منتقد دولت، روزنامه كيهان بود. جامعه مطبوعاتي روزنامه كيهان را به عنوان روزنامه منتقد دولت نمي‌شناسند بلكه به عنوان روزنامه حامي دولت مي‌شناسند كه گاهي انتقاداتي به عملكرد اطرافيان رئيس‌جمهور دارد اما منتقد رئيس‌جمهور نيست.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر اظهار داشت: وقتي نخستين انتخاب روزنامه كيهان است اين تلقي مي‌شود كه شاخص انتقاد در ميان مشاوران مطبوعاتي رئيس‌جمهور چگونه است. اين شاخص‌ها به هيچ وجه در جامعه مطبوعاتي قابل قبول نيست.
به اعتقاد سليمي نمين، اگر رئيس‌جمهور بنا داشتند انتقاد را در جامعه مطبوعاتي تقويت كنند بايد لااقل گزينش‌ مقام اول و دوم به گونه‌اي ديگر بود.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ادامه داد: دومين روزنامه‌اي كه از سوي رئيس‌جمهور به عنوان رسانه منتقد دولت مورد تجليل قرار گرفت، روزنامه رسالت بود، آن هم به خاطر مقاله انبارلويي در خصوص وزارت نفت. رئيس‌جمهور گفت: از اطلاعات داده شده در اين مقاله بسيار استفاده كرديم. آيا اين به معني انتقاد از رياست جمهوري بود؟ ‌
به گفته سليمي نمين، هيچ‌كس روزنامه رسالت را به عنوان منتقد رئيس‌جمهور نمي‌شناسد چگونه مشاوران رياست جمهوري روزنامه رسالت را به عنوان دومين روزنامه منتقد دولت اعلام كردند؟ اين به نظر من در واقع ناقض آن اهداف رياست جمهوري است.
وي تصريح كرد: مسئله ديگري كه از نگاه رياست جمهوري پنهان بود، نوع برخورد نامناسب حفاظت رياست جمهوري بود. ‌
سليمي‌نمين افزود: سالني كه رئيس‌جمهور قرار بود در آن‌جا حضور يابد در مكان غرفه‌ها بود و به طور متعارف وقتي رئيس‌جمهور مي‌خواهد در جايي حضور يابد، تيم حفاظت وي شب گذشته در محل مستقر و به تفتيش مي‌پردازد و صبح روز برنامه مسئولان با داشتن كارت و گذشتن از گيت بازرسي به راحتي به كار خود ادامه مي‌دهند.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر بيان كرد: امسال تيم حفاظت رياست جمهوري به صورت ناشايست عمل كرد يعني بعد از اين كه ساعتي از كار نمايشگاه گذشته بود، وارد نمايشگاه شدند‌ و مديران مطبوعات و برخي از دست‌اندركاران ارشاد را از سالن بيرون كردند ‌و هنگامي كه اجازه ورود به آن‌ها دادند ازدحام بدي ايجاد شد.
به اعتقاد سليمي نمين، حتماً بايد مسئول حفاظت رئيس‌جمهوري مورد توبيخ قرار گيرد، چرا ساعت 10 آمده و تازه مي‌خواهد كار خود را آغاز كند. كاري كه بايد شب قبل انجام مي‌دادند. با اين كار حفاظت رياست جمهوري، زحمات وزارت ارشاد و زحمات رياست جمهوري كه وقت گذاشته و در‌ اختتاميه حضور يافت، تحت تأثير قرار گرفت.

/ 2 نظر / 13 بازدید
ميثم (سوته دلان)

سلام شب سرشاری بود رود از پای صنوبرها تا فراتر می رفت دره مهتاب اندود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود در بلندی ها ما دورها گم سطح ها شسته و نگاه از همه شب نازک تر دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من و سفالینه انس با نفسهایت آهسته ترک می خورد و تپش هامان می ریخت به سنگ از شرابی دیرین شن تابستان در رگ ها و لعاب مهتاب روی رفتارت تو شگرف تورها و برازنده خک فرصت سبز حیات به هوای خنک کوهستان می پیوست سایه ها بر می گشت و هنوز در سر راه نسیم پونه هایی که تکان می خورد جنبه هایی ک

ميثم (سوته دلان)

سلام شب سرشاری بود رود از پای صنوبرها تا فراتر می رفت دره مهتاب اندود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود در بلندی ها ما دورها گم سطح ها شسته و نگاه از همه شب نازک تر دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من و سفالینه انس با نفسهایت آهسته ترک می خورد و تپش هامان می ریخت به سنگ از شرابی دیرین شن تابستان در رگ ها و لعاب مهتاب روی رفتارت تو شگرف تورها و برازنده خک فرصت سبز حیات به هوای خنک کوهستان می پیوست سایه ها بر می گشت و هنوز در سر راه نسیم پونه هایی که تکان می خورد جنبه هایی ک